Çocuk Yogası

çocuk yogası

Çocuk Yogası, Klasik Yoga duruşlarının çocuklar için uygun standartlara dönüştürülerek uygulandığı; eğlence, disiplin, kendine güven ve sorumluluk duygusuyla birleştiği, bireysel ve eşli egzersizlerden oluşan hareketler bütünüdür.

Çocuk Yogası, çocuklardaki hayal gücünü, doğru nefes almalarını, esnekliklerini ve enerji dolu hallerini sürekli devam ettirmelerini sağlamaktadır. Hayal güçlerini kullanmaları okuldaki öğrenme becerilerini geliştirir ve enerjilerini doğru yöne yöneltmelerini sağlar. Çocuk Yogası çocukların vücut yapılarının esnekliğinin korunmasına neden olur. Bununla birlikte, kasların kuvvetlenmesine, konsantrasyonun ve yaratıcılığın artmasına ve bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olabilir. Çocuk Yogasında eğlenceli yoga duruşlarının yanı sıra nefes çalışmaları, oyunlar, hikayeler de yer almaktadır. Oyun ve hikayelerin yer alması da, çocuğun kendine olan güveninin artmasını, olumlu düşünmeyi ve duyguların daha kolay ifade edilebilmesini sağlar.

Çocuk Yogası ile çocuklar eğlenirken, esneklik, güç, gevşeme ve konsantrasyon sağlanır.

Tüm bu çalışmalarla amaçlanan, yetişkin yogasında da olduğu gibi, beden, zihin ve ruh uyumunu dengelemek ve çocuğun bu denge ile yaşamı devam ettirmesine yardımcı olmaktır.

Çocuk Yogasının Faydaları

Dünya Sağlık Örgütü, pozitif sağlık durumunu şöyle açıklamaktadır: ’Sadece bir hastalığın ya da rahatsızlığın olup olmaması değil, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal olarak tamamıyla iyi olma hali’. Yoga da pozitif sağlığa bu dört ana açıdan yaklaşır. Çocuklar için de yoganın faydalarını bu açılardan inceleyebiliriz.

Çocuk Yogasının Fiziksel Faydaları:

 • Sinir ve salgı bezlerini stimüle eder, iç organları düzenler.
 • Bedene de, akıla öğrettiği gibi, esnekliği öğretir.
 • Güç, esneklik ve koordinasyon becerileri sağlayarak, spor ve diğer fiziksel faaliyetler sırasında incinmeyi engeller.
 • Çocuk kuvvetliyse denge ve esneklik kazandırır, denge ve esnekliğe zaten sahipse, ona kuvvet kazandırır.
 • Jodi B. Komitor, Yoga with Kids kitabı yazarı, yogayı dengeli bir egzersiz programının parçası olarak şöyle açıklamaktadır:

Çocuğun spora bakışı, şu özelliklerdeyse yoga şu şekilde dengeler;

 • Yorucu-Sükunet
 • Rekabet yoğun-Rekabetsiz bir vaha
 • Fiziksel temas gerektiren
 • Kişisel alan
 • Takım çalışması odaklı
 • Öz yönetim
 • Gücü geliştirmeye yönelik
 • Esneklik
 • Sert-Yumuşaklık
 • Yorucu-Canlandırıcı
 • Yüksek enerji gerektiren
 • Gevşeme

Çocuk Yogasının Zihinsel Faydaları:

 • Daha kolay öğrenme ve yeni şekillerde öğrenmek için olumlu düşünce ve motivasyonu kazanmak.
 • Yarışma stresi olmadan, kendileri ve çevreleri için farkındalık geliştirmeyi, kendilerini incelemeyi ve keşfetmeyi öğrenmek.
 • Konsantrasyon, odaklanma ve dikkati geliştirmek, böylece öğrenme becerileri gelişir.
 • Kendine güven, başarı ve arzu edilen bir şeyi elde etmek için yollar sunmak.
 • Hayal gücü ve yaratıcılığı geliştirmek, ifade etmek.
 • Anatomi klnve fizyolojiyi öğretmek.

Çocuk Yogasının Sosyal Açıdan Faydaları:

 • Yarışma stresi olmadan, kendileri ve çevreleri için farkındalık geliştirmeyi, kendilerini incelemeyi ve keşfetmeyi öğrenirler, yoga yarışmacı değil, tamamlayıcıdır.
 • Takım çalışmasını geliştirir.

Çocuk Yogasının Ruhsal Açıdan Faydaları:

 • Çevremize iyi bakma konusunda farkındalık yaratır.
 • Sevgi, öz saygı ve başkalarına saygıyı temel alan, verimli, yapıcı bir hayat için yöntemleri öğretir.
 • Kendine güven, başarı ve bir şeyi elde etmek için yollar sunar.
 • Maddi zenginliğe ve markalara bağımlılık konusunda özgürleşmeyi sağlar.

Çocuk yogasında ideal yaş gurubu 5 -12 dır. Haftada 1-2 ders yapılması önerilir.4-5 yaş gurubuna 25-30 dakika,5-6 yaş gurubuna 30-35 dak,7-9 yaş gurubuna 40-45 dakika ders yaptırılabilir. Çocuklar rahat kıyafetlerle ders yaparlar. Malzemeler yoga matları, yumuşak hayvanlar, balonlar, yastıklar ve örtülerdir. Derslerin sonunda çocuk şarkıları ile berber şarkı söylenebilir. Ve gevşeme teknikleri uygulanır. Dersler hikayeler ve oyunlarla birlikte uygulanır.

Diğer Hizmetlerimiz

psikolojik hastalıklar

Psikolojik Hastalıklar

hiperaktivite

Hiperaktivite

çocuk danışmanlığı

Çocuk Danışmanlığı

ergenlik nedir

Ergenlik Nedir

sınav kaygısı

Sınav Kaygısı

panik atak

Panik Atak

çocuk yogası

Çocuk Yogası

yaşam koçluğu

Yaşam Koçu

access the bars

Access The Bars

access the bars

Access The Bars

disleksi

Disleksi

hamile pilatesi

Hamile Pilatesi

doğum psikoloğu

Doğum Psikoloğu